thumb-bodzentynska

„Ziemia bodzentyńska w obiektywie – ludzie, przyroda, zabytki” – nowa wystawa w MZiZ

Muzeum  Zabawek  i  Zabawy  w  Kielcach  od  15 maja  do  31 sierpnia 2014 r. można oglądać wystawę fotograficzną ,,Ziemia bodzentyńska w obiektywie – ludzie, przyroda, zabytki”.

Na wystawie zwiedzający obejrzeć mogą zdjęcia z konkursu fotograficznego „Ocalić od zapomnienia. Gmina Bodzentyn w czterech porach roku (ludzie, przyroda, zabytki)” oraz warsztatów fotograficznych „Kościół w Bodzentynie… w nowej odsłonie”, zorganizowanych w 2012 i 2013 r. przez  prof. Urszulę Oettingen – Prezesa Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna, Andrzeja Dębickiego – Radnego Okręgu Leśna-Siekierno Miasta i Gminy Bodzentyn, ks. dr. Leszka Sikorskiego – Proboszcza Parafii Bodzentyn, Szkołę Podstawową w Leśnej. W roli ekspertów uczestniczyli dr Piotr Rosiński – Prezes Oddziału Kieleckiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki i artysta fotografik Antoni Myśliwiec – członek Okręgu Świętokrzyskiego Związku Polskich Artystów Fotografików.

Celem konkursu było umożliwienie fotografującym uczniom zaprezentowanie swoich umiejętności, upowszechnienie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki, ukazanie piękna ziemi świętokrzyskiej, ludzi, przyrody, zabytków.

W konkursie wzięły udział dzieci i młodzież ze szkół w Leśnej, Wzdole Rządowym, Woli Szczygiełkowej, Świętej Katarzynie i Bodzentynie.

Uroczyste zakończenie czterech etapów konkursu i warsztaty odbyły się przy pomocy Miejsko – Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie.

W trakcie konkursu i warsztatów wykonano ponad 1200 fotografii, z czego ponad 100 nagrodzonych i wyróżnionych przez jury znalazło się na obecnej wystawie.

Fotografie, które zajęły 1. miejsce opublikowano w czasopiśmie ,,Świętokrzyskie” wydawanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach.

Nagrodzone  i  wyróżnione prace zostały wystawione na wystawie w Miejsko – Gminnym Centrum Kultury i Turystyki oraz w Kościele Parafialnym w Bodzentynie. Można je również oglądać na stronie Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna: www.siekierno.pl

Współorganizatorem wystawy jest Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna, mające swoją siedzibę w Siekiernie-Podmieściu, inicjator wielu działań na terenie gminy Bodzentyn. Stowarzyszenie współdziała aktywnie z wieloma instytucjami. W zakresie utrwalania pamięci historycznej współpracuje m.in. ze studentami Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Związkiem Strzeleckim „Strzelec” z Suchedniowa.

W 2012 r. Stowarzyszenie rozpoczęło projekt ,,Wspólnie piszemy książkę o dziejach Siekierna i okolic”. W jego ramach zorganizowało z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie praktyki dla studentów.

Jak mówi Urszula Oettingen, Siekierno – to urocza wieś w Górach Świętokrzyskich, to metafora Polski, Mała Ojczyzna, a zarazem cała Polska ze swoją historią, kulturą, zabytkami, ludźmi, krajobrazem. Połączyła nas miłość do Siekierna i regionu Świętokrzyskiego. Naszą misją jest ocalenie od zapomnienia historii wsi i okolicy, podejmowanie działań w sferze nauki, oświaty, kultury, sztuki, ekologii, krajoznawstwa i turystyki. Temu celowi mają służyć różnorodne inicjatywy, w tym promowanie walorów przyrodniczo-kulturowych Siekierna i ziemi bodzentyńskiej.

Współpraca:

siekierno_-_logo_bocian_czarny_a

logo_rot

  logotypss

Patronat medialny:

logo_tvp_kielce-1.jpg_zielone echo_dnia