Zaprojektuj sobie domek

Lekcja skierowana jest do uczniów klas II-IV szkoły podstawowej.

Dzieci poznają historię domków dla lalek, na prezentacji multimedialnej zobaczą najsłynniejsze domki dla lalek, zapoznają się z techniką złotniczą filigranu, poznają pojęcie dollhause miniatures, a następnie zaprojektują i wykonają swoje domki z tektury i papieru.

Lekcja skierowana jest do uczniów klas II-IV szkoły podstawowej.

Czas trwania: 60 min.

Zajęcia realizują PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ – edukacja wczesnoszkolna oraz II etap edukacyjny w zakresie:

– zajęcia techniczne;

– edukacja plastyczna;

– edukacja społeczna;

– przygotowanie do uczestnictwa w kulturze.

Czas trwania: 60 min.

Lekcja składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej (warsztatowej). W pierwszej, teoretycznej części dzieci zapoznają się z historią domków dla lalek, poznają najciekawsze w historii domki dla lalek i ich wnętrza oraz pojęcie dollhause miniatures (wykonywanie miniatur domków).

W drugiej części dzieci zajmą się projektowaniem domków i ich wnętrz. Do tego celu przygotowane zostaną gotowe bryły (2 moduły) do składania: domek i zamek. Po lekcji dzieci będą mogły zabrać wykonane przez siebie domki.

CELE LEKCJI:

– zapoznanie z historią domków dla lalek

– zapoznanie się z techniką złotniczą – filigranem

– zapoznanie się z pojęciem dollhause miniatures

METODY NAUCZANIA:

– nauczająca (referowanie)

– eksponująca (prezentacja multimedialna, makieta domków)

– aktywizująca: wykonanie własnej zabawki z przygotowanych modułów kartonowych i materiałów plastycznych.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

– prezentacja multimedialna,

– prezentacja makiet domków (miniaturowa kuchnia i pokój).