Zabawka przyjazna dziecku 2012


Muzeum Zabawek i Zabawy ogłasza VII edycję konkursu „Zabawka przyjazna dziecku”. W konkursie mogą wziąć udział dorośli projektanci i producenci zabawek, artyści i twórcy ludowi. Pula nagród w konkursie to 11 tys. złotych. Na prace: prototypy lub unikaty, zabawki wdrożone do produkcji czy zabawki wykonane przez twórców ludowych Muzeum czeka do 31 października. Przewidziano 3 kategorie konkursowe. Oddzielnie oceniane będą prace artystów i studiów projektowych, twórców ludowych, producentów zabawek. W każdej kategorii przyznane zostaną trzy nagrody: I – (2 tys. złotych), II – 1 tys. zł i III – 500 zł. Każda nagrodzona i wyróżniona zabawka zyska także prawo oznaczania wyrobu znakiem – logo konkursu.

Prace: ich oryginalność, wykonanie techniczne, walory artystyczne i dydaktyczne oceni profesjonalne jury, w skład którego wejdą: Anna Wakulak – redaktor naczelny Świata Zabawek, Magdalena Górecka – etnolog, autorka wystaw i publikacji na temat zabawek polskich, Marek Cecuła – projektant, ceramik, Marek Osman –  Instytut Sztuk Pięknych UJK, Maciej Obara Dyrektor Muzeum Zabawek i Zabawy, Wszystkie prace oceni także jury dziecięce, które wybierze jedną, najlepszą ich zdaniem zabawkę.

Prace przysłane na konkurs znajdą się w zbiorach Muzeum Zabawek i Zabawy oraz w przyszłości na wystawie współczesnej polskiej zabawki.

Zabawki (maksymalnie 3) można zgłaszać do 31 października przesyłając wraz z kartą zgłoszeniową na adres: Muzeum Zabawek i Zabawy, pl. Wolności 25-367 Kielce z adnotacją: VII konkurs „Zabawka przyjazna dziecku” (liczy się data wpływu pracy do sekretariatu konkursu).

Jury ogłosi werdykt do 12 listopada, a uroczyste wręczenie nagród w konkursie odbędzie się 3 grudnia 2012 r.. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają także pamiątkowy katalog pokonkursowy. Wszystkie nagrodzone i wskazane przez jury prace zostaną także zaprezentowane na wystawie w Galerii Dziecięcej „Abrakadabra”.

regulamin_konkursu_

karta_zgloszenia_2012

 odpowied_na_pytania_dot._konkursu_-_zabawka_przyjazna_dziecku_eg