img287

XX Ogólnopolski Dzień Judaizmu w Kielcach – 17.01.17

img287Muzeum Zabawek i Zabawy zwraca uwagę na współistnienie tradycji wielokulturowej w Polsce, szczególnie w okresie dwudziestoletnia międzywojennego. Wtedy też dzieci uczone były szacunku dla kultury Żydów. Gdy życie stawiało na drodze problem związany z „innością” należało rozwiązywać go z szacunkiem dla drugiego człowieka, jego przekonań oraz wyznania. Polska wtedy była państwem wielonarodowym i kwestia tolerancji była istotnym wyzwaniem dla wszystkich, także młodych obywateli.

Dowodów pokojowego współistnienia i nauki szacunku dla obyczajów Żydów w Polsce dostarcza fragment powieści publikowany w odcinkach w Promyku, Tygodniku ilustrowanym dla dzieci i młodzieży z 1931 roku. Warto odnotować, że konfrontacja z obcą tradycją mogła dawać naukę, nie tyko poszanowania inności ale też kształtowania pozytywnej relacji z własną tradycją. Autorką utworu jest Maria Niklewiczowa (18921985) – polska poetka, autorka utworów dla dzieci i młodzieży oraz podręczników w języku angielskim.

Podziękowania dla Pani Zuzanny Ferenc -Warchałowskiej za udostępnienie numerów „Płomyka”.

img283img288img289img290img291