Wystawa fotograficzna „Dokumentujemy nasze Rydno”


Muzeum Zabawek i Zabawy w dniach 04.04-03.06.2012 r. zaprasza do galerii Abrakadabra na wystawę fotograficzną pt. ,,Dokumentujemy nasze Rydno”.

Każda fotografia ukazuje uroki i specyfikę rezerwatu Rydno. Na wystawie zaprezentowanych czterdzieści wybranych fotografii.

Wernisaż planowany jest 4 kwietnia o godz. 12.00.

Rezerwat Archeologiczny Rydno jest największym skarbem historycznym Ziemi Skarżyskiej.

Dzięki wsparciu pana Romana Wojcieszka PrezydentaMiasta Skarżyska-Kamiennej,w ramach realizacji zadania publicznego: profilaktyka środowiska, działania edukacyjne dla dzieci

i młodzieży – na rok 2011, został przeprowadzony projekt:,, Dokumentujemy nasze Rydno”.

Działania wynikające z tej inicjatywy trwały od marca do grudnia 2011 r.

Pod opieką doświadczonego wykładowcy, pana Radosława Wojcieszka, odbywały się warsztaty plenerowe, na których młodzi ludzie przygotowali zdjęcia, jednocześnie zgłębiając wiedzę
o rezerwacie.

W efekcie powstały: wystawa fotografii z Rydna, która miała miejsce 16 grudnia 2011 r.

w Miejskim Centrum w Skarżysku-Kamiennej, a także album będący manufakturowym – unikalnym produktem wydanym w ilości 100 szt. (teczka, w której znajduje się 20 odbitek – każda fotografia kopiowana była tylko czterokrotnie).

Projekt został zrealizowany przez : Stowarzyszenie ,,PraOsada Rydno”, Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej oraz grupę fotograficzną CO – ARTO.

Projekt podsumowany jest pracą wielu osób. Autorami zdjęć są: Monika Bilska, Joanna Derlatka, Małgorzata Gospodarczyk, Aneta Kabała, Wiktoria Miernik, Dominika Minda, Alicja Szczygieł, Łukasz Szumielewicz, Andrzej Adamczyk ( CO – ARTO), Przemysław Kosiński (CO – ARTO).

CO – ARTO – grupa amatorów fotografii, rozpoczęła działalność od 2005 roku, organizuje wspólne plenery, wystawy i przedsięwzięcia artystyczne. Członkowie CO- ARTO angażują się w różne działania organizacji pozarządowych oraz samorządu lokalnego.

,,…Rydno – kopalnia odkrywkowa ochry z epoki kamienia i prehistoryczne centrum

społeczno – gospodarcze. Rydzno, od rydza i rudnego…” Romuald Schild.

mapa_rydno2011

 

 

,,…Rydno jest prehistorycznym zgrupowaniem obozowisk epoki kamienia w pobliżu odkrywkowej kopalni hematytu wydobywanego ze żwirowisk pradawnej plaży morza triasowego sprzed koło 200 milionów lat. Kopalnia była eksploatowana przez dziesiątki tysięcy różnorakich grup ludzkich, głównie łowców i zbieraczy starszej i środkowej epoki kamienia, od okresu, w którym ostatnie zlodowaceniem w Polsce osiągnęło swój maksymalny zasięg, do czasów polodowcowych, a więc od około 22500 lat od dziś do około 4000 – 3500 lat od dziś. Najintensywniej kopalnia była użytkowana w czasach schyłkowej starszej epoki kamienia (paleolitu), od ok. 11500 do 7000 lat od dziś…” Romuald Schild.

Nazwy ,, Rydno” nie znajdziemy w żadnym słowniku czy w spisach administracyjnych,

a dopiero od niedawna możemy się z nią spotkać w przewodnikach turystycznych i na mapach. Jest to rozciągający się na długości ok. 10 km fragment doliny rzeki Kamiennej, gdzie archeologowie znaleźli liczne ślady pobytu ludzi z epoki kamienia (głównie schyłkowego paleolitu i mezolitu). Nazwę ,,Rydno” w latach pięćdziesiątych, urobił od słów: „rudy”, „ryć”, „rydel” jeden
z najwybitniejszych badaczy i znawców paleolitu, silnie związany z regionem świętokrzyskim, archeolog – profesor Stefan Krukowski. Nazwa szybko przyjęła się w literaturze naukowej i jest znana w środowiskach archeologicznych na całym świecie.