Warunki wypożyczenia poszczególnych wystaw do uzgodnienia; informacji udziela Przemysław Krystian, tel. 41-342 37-18 wewn. 173, e mail p.krystian@muzeumzabawek.eu

„Baśnie Herberta” – powarsztatowa wystawa prezentująca pracę grup dziecięcych (szkoły podstawowe i gimnazjalne) na zajęciach plastycznych i teatralnych inspirowanych prozą poetycką Zbigniewa Herberta. Rysunki i fotografie są skonfrontowane z utworami Herberta, które stanowiły inspirację do powstałych dzieł.

19 plansz 1×1 m. Możliwość plenerowej ekspozycji wystawy. Uzupełnieniem wystawy może być projekcja filmów dokumentujących warsztaty plastyczne (filmy dostępne na płycie DVD w katalogu).