Wyniki konkursu na Najpiękniejszą Marzannę


Komisja w składzie :

Przemysław Krystian – Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach

Lucyna Bukato – Kubeczko – Radio Kielce

Maciej Szmeidel  – „Wodociągi Kieleckie”

Dariusz Bulski – Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni w Kielcach

Najwięcej głosów oddano na marzannę nr 50 ( 73 głosy) z Przedszkola Samorządowego nr 40 w Kielcach, drugie miejsce przypada marzannie nr 42 ( 15 głosów) Przedszkola Samorządowego nr 27 w Kielcach , trzecie miejsce marzanna nr 55 ( 13 głosów) ze Szkoły Podstawowej nr 29w Kielcach, czwarte miejsce dla: marzanny nr 7  ( 10 głosów)z Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kielcach, piąte miejsce dla marzanny nr 17 ( 8 głosów) z Przedszkola Samorządowego nr 18 w Kielcach, piąte miejsce dla marzanny nr 56 ( 8 głosów) z Przedszkola Samorządowego nr 22 w Kielcach, szóste miejsce dla marzanny nr 5 (7 głosów) z Przedszkola Samorządowego nr 4  w Kielcach.

W podsumowaniu głosów oddanych przez SMS-y w ilości 301 otrzymano następujące wyniki:

I miejscemarzanna nr 4 z Przedszkola Samorządowego nr 3 w Kielcach, która otrzymała 50  sms-ów

II miejscemarzanna nr 55 ze Szkoły Podstawowej  nr 29 , która otrzymała

35  sms-ów ,

III miejscemarzanna nr 45 z Przedszkola Samorządowego nr 39, która otrzymała

33 sms-y

IV miejscemarzanna nr 47 z Przedszkola Samorządowego nr 28 w Kielcach , która otrzymała 23 sms-y,

V miejscemarzanna nr 50 z Przedszkola Samorządowego nr 40 w Kielcach, która otrzymała 17 sms-ów,

VI miejscemarzanna nr 48 Przedszkola Samorządowego nr 32 w Kielcach, która otrzymała 27 sms-ów.

VII miejscemarzanna nr 5 z Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kielcach, która otrzymała 16 sms-ów ,

Po podliczeniu głosów pochodzących z głosowania publiczności za pomocą kuponów

i głosów oddanych przez  sms-y  stwierdzono, że :

I miejsce –  otrzymuje marzanna nr 50 z Przedszkola Samorządowego nr 40 , która otrzymała 90  głosów,

II miejsce –  otrzymuje marzanna nr 4 z Przedszkola Samorządowego nr 3 , która otrzymała 52 głosy,

III miejsce –  otrzymuje marzanna nr 55 ze Szkoły Podstawowej nr 29, która otrzymała 48 głosów,

IV miejsce –  marzanna nr 45 z Przedszkola Samorządowego nr39, która otrzymała 34 głosy,

V miejsce – marzanna nr 47 z Przedszkola Samorządowego nr 28 , która otrzymała 26 głosów.

Oglądając konkursowe marzanny, można zauważyć że wielu wykonawców zostało zainspirowanych zbliżającym się EURO 2012.