Warsztaty małego projektanta


14 listopada (czwartek) w godz. 11.00-14.00, w sali konferencyjnejzostaną przeprowadzone przez studenta 4. roku architektury krajobrazu, w ramach pracy inżynierskiej, warsztaty ,,Młodego projektanta”.

Warsztaty powiązane będą z wystawą na dziedzińcu muzeum pt. ,,Dawny plac Wolności”, plansze wypożyczone będą z Muzeum Historii Kielc.

W trakcie trwania warsztatów dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach zapoznają się projektem inżynierskim (wyjaśnienie potrzeby współpracy projektanta z mieszkańcami) wraz z zajęciami rysunkowymi – zaprezentowanie projektu z kartki na model.