Świętokrzyski stragan

Na wystawie możemy zobaczyć prace większości twórców ludowych i zabawkarzy pochodzących z naszego regionu. Należy tu wymienić: nieżyjących Józefa Materka, Stanisława Ciszka, Tadeusza Żaka, a  także tworzących do chwili obecnej Włodzimierza Ciszka, Andrzeja Kozłowskiego, Jerzego Łakomca, Antoniego Zemstę, Mariana Brzezińskiego, Władysława Berusa, Elżbietę Klimczak, Stanisława Armańskiego, Zofię Gołąbek.

Ludowe zabawki są proste i oryginalne. Mają w sobie to, co jest bardzo ważne, specyfikę lokalną. To czego nie ma gdzie indziej: charakterystyczny kolor, kształt i pomysłowe rozwiązania.

Warsztat do produkcji takich zabawek nie wymaga dużych inwestycji. Przy zabawkach drewnianych , składa się przeważnie z : kobylnicy, ośnika, pił, dłuta, nożyka , czasami tokarki. Do wyrobu zabawek  z gliny potrzebne jest koło garncarskie oraz piec do ich wypalania.

Pomimo, że dzisiejszy rynek zabawkarski zdominowany jest przez plastikowe konstrukcje, zabawki ludowe ciągle mają swoich nabywców. Nie mają skomplikowanych rozwiązań technicznych czy technologicznych, są po prostu ładne.

Wystawa była czynna do 18 maja 2009 r.