Przetarg ustny na sprzedaż dziecięcych strojów i akcesoriów karnawałowych

Muzeum Zabawek i Zabawy

25-367 Kielce, pl. Wolności 2

Ogłasza

sprzedaż środków trwałych Dziecięcych strojów i akcesoriów karnawałowych
w formie publicznego przetargu ustnego

 

Cena wywoławcza całego zestawu: 1968,- zł brutto

Kostiumy można oglądać w siedzibie Muzeum przy pl. Wolności 2 w Kielcach w dniu przetargu od godziny 8.00.

Przetarg odbędzie się dnia 3.02.2014 roku od godziny 11.00 w sali konferencyjnej.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne  prawne.

Postąpienie licytacji ustnej nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej i nie niższe niż 1,- zł.

Komisja przetargowa zastrzega sobie prawo pierwszeństwa sprzedaży zestawu strojów w całości. W przypadku braku chętnych zakupu całości – nastąpi sprzedaż jednostkowa strojów. Licytacją jednostkowa strojów odbędzie się od godziny 11.30 tego samego dnia, w tym samym miejscu. Licytacja będzie odbywała się po przez ogłoszeniu ceny minimalnej każdej sztuki lub kompletu.
W celu usprawnienia licytacji końcówki kwoty zaokrąglone będą do 1zł.

Z chwilą przybicia następuje sprzedaż na rzecz nabywcy.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu kwoty nabycia. Na żądanie osoby fizycznej – sprzedawca wystawia rachunek.

doc wykaz 24/01/2014,10:00

pdf ogloszenie_-_stroje