logo40kwadrat

Przetarg na wymianę więźby i pokrycia dachowego na budynku Muzeum część II

NAZWA ZAMÓWIENIA:

„WYMIANA WIĘŹBY I POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU
MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY W KIELCACH, PRZY PLACU WOLNOŚCI 2,
NA DZIAŁCE NR 1184 WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO POD NR A.396 – CZĘŚĆ DRUGA ”

Ogłoszenie nr 524241-N-2019 z dnia 2019-03-14 r.

Termin i miejsce składania ofert: 02.04.2019 r. godz. 11:45 siedziba Zamawiającego Muzeum Zabawek i Zabawy, 25-367 Kielce, plac Wolności 2, (pok. nr 74 – Sekretariat).

Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: 25-367 Kielce, plac Wolności 2, (pok. nr 64 –Sala Konferencyjna) w dniu 02.04.2019 r., godz. 12:00.

SIWZ_ marzec 2019 Część II

1. Zał. nr 1 dokumentacja projektowa
2. Zał. nr 2 -wzór oferty Część II
3. Zał. nr 3.1 – osw_speln_warunków Część II
3. Zał. nr 3.2 – osw_brak_podstaw_wykluczenia Część II
4. Zał. 4 Umowa na roboty budowlane Część II
5. Zał. nr 5 – ośw. gr.kapit Część II
6. Zał. _ 6.1 – Wykaz robót Część II
6. Zał. _ 6.2 – Wykaz osób Część II
7. Zał. nr 7 strefa robót Część II

 

Pytania wykonawcy i odpowiedzi do SIWZ_Dach część 2

Informacje po otwarciu ofert

Ocena złożonych ofert 8.04.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dach część II