zabawkaprzyjaznadzieckuix

Protokół z posiedzenia jury

zabawkaprzyjaznadzieckuixProtokół z posiedzenia jury IX konkursu

Zabawka przyjazna dziecku”

z dnia 28 listopada 2016 roku

Organizator konkursu: Muzeum Zabawek i Zabawy z siedzibą w Kielcach.

Konkurs jest realizowany pod patronatem honorowym Prezydenta Kielc, Wojciecha Lubawskiego oraz Wojewody Świętokrzyskiej, Agaty Wojtyszek. Fundatorem nagród jest Muzeum Zabawek i Zabawy.

Jury w składzie:

Beata Grynkiewicz-Bylina – profesor nadzwyczajny z Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach

Anna Wakulak – Redaktor Naczelna magazynu „Rynek Zabawek”

Krzysztof Kucharczyk – Dyrektor artystyczny Institute of Design w Kielcach

Maciej Obara – Dyrektor Muzeum Zabawek i Zabawy, etnograf

przeprowadziło ocenę prac nadesłanych na IX konkurs „Zabawka przyjazna dziecku” i postanowiło, dysponując pulą nagród w wysokości 11.000 zł przyznać następujące nagrody w kategoriach:

  1. Zabawki wdrożone do produkcji oraz jednocześnie w kategorii

    zabawka artystyczna

    I nagroda: Klocki Górnik i Baba – Andrzej Klisz (4.000 zł)

  2. Zabawki prototypy oraz jednocześnie w kategorii zabawka artystyczna

    I nagroda: Modułowy element wyposażenia pokoju dziecięcego – Anna Gwardyś-Skuza (4.000 zł)

  3. Ze względu na dużą ilość zgłoszonych zabawek, jury zgodnie ze swoimi uprawnieniami postanowiło utworzyć nową kategorię Zabawka pomoc dydaktyczna i w tej kategorii przyznać I nagrodę Oldze Grabiwodzie za zabawkę-grę „O potworze z wielkimi stopami i długim ogonem” (2.500zł)

  4. Wyróżnienie za projekt, jakość wykonania przy użyciu tradycyjnych technik Aleksandrze Goryniak-Maziarka (500 zł).

Każda nagrodzona i wyróżniona zabawka otrzymuje prawo oznaczenia wyrobu znakiem – logo konkursu.

Uzasadnienie jury:

Jury konkursu stwierdza, że na IX edycję konkursu „Zabawka przyjazna dziecku” zgłoszono mniej prac niż w poprzednich latach. Jury podkreśla jednak wysoki poziom nadesłanych projektów. Zabawki charakteryzują się innowacyjnością, wysoką jakością wykonania, ponadto posiadają walory edukacyjne.

Wiele z nich to zabawki – pomoce dydaktyczne warte szerokiego rozpropagowania.

Jedynie w kategorii zabawek ludowych (opartych o tradycyjną formę i wzornictwo ludowe) stwierdzono obniżenie poziomu nadesłanych prac i stąd brak nagrody w tej kategorii.

Protokół

z posiedzenia jury dziecięcego IX konkursu

Zabawka przyjazna dziecku”

z dnia 28 listopada 2016 roku

Organizator konkursu: Muzeum Zabawek i Zabawy z siedzibą w Kielcach.

Konkurs jest realizowany pod patronatem Prezydenta Kielc, Wojciecha Lubawskiego oraz Wojewody Świętokrzyskiej, Agaty Wojtyszek. Fundatorem nagród jest Muzeum Zabawek i Zabawy.

Jury dziecięce:

Wiktoria Wach

Katarzyna Wesołowska

Magdalena Wojtkowiak

Nikola Wojtkowiak

Olga Broniszewska

Reprezentacja dzieci z Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dobra Chata” w Kielcach wybrała najlepszą zabawkę z nadesłanych na IX konkurs „Zabawka przyjazna dziecku” i postanowiła przyznać specjalną nagrodę jury dziecięcego w wys. 500 zł dla Kingi Krzymowskiej.

Każda nagrodzona i wyróżniona zabawka otrzymuje prawo oznaczenia wyrobu znakiem – logo konkursu.