Od najwcześniejszych lat życia dziecka, zabawka stanowi integralną część jego rozwoju, dlatego powinna być bezpieczna, wykonana z odpowiednich materiałów oraz spełniać funkcje edukacyjne.
Muzeum Zabawek i Zabawy już po raz dziewiąty ogłosiło konkurs „Zabawka przyjazna dziecku”, którego celem jest wyłonienie i promowanie interesującej wzorniczo, bezpiecznej i funkcjonalnej polskiej zabawki. Nadesłane prace poddane zostały ocenie profesjonalnego jury w składzie: Beata Grynkiewicz-Bylina – profesor nadzwyczajny w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG, przewodnicząca jury; Anna Wakulak – redaktor naczelna czasopisma „Rynek Zabawek”; Krzysztof Kucharczyk – dyrektor artystyczny Institute of Design w Kielcach; Maciej Obara – dyrektor Muzeum Zabawek i Zabawy, etnolog.
Jurorzy stanęli przed niełatwym zadaniem. Zgłoszone zabawki charakteryzowały się różnorodnością, dobrą jakością, a także starannością wykonania. Wiele z nich cechowała innowacyjność oraz walory dydaktyczne. Prace oceniało również jury dziecięce, które jednogłośnie wybrało najpiękniejszą i najciekawszą ich zdaniem zabawkę. Serdecznie zapraszamy do Muzeum Zabawek i Zabawy, do Galerii „Abrakadabra”, gdzie można obejrzeć wszystkie prace nadesłane na konkurs. Zwiedzającym życzymy wspaniałej zabawy i miłych wrażeń!
Wystawę pokonkursową można odwiedzać od grudnia 2016 do października 2017 roku