Ogłoszenie wyników – Konkurs na CIASTECZKO EUROPEADY

Informujemy, że z uwagi na brak zgłoszeń, Konkurs na Ciastko Europeady nie został rozstrzygnięty.

Jednocześnie informujemy, że Kawiarnia Cztery Pory Roku (ul. Sienkiewicza 10/12a) przedstawiła Muzeum Zabawek i Zabawy propozycję uwzględnienia w Festiwalu Europeada, obecnego już
w sprzedaży Ciastka Kieleckiego. W związku z powyższym Muzeum prowadzi rozmowy na temat dalszej współpracy z ww. kawiarnią.