logo40kwadrat

Ogłoszenie przetargu – Ochrona trzech obiektów Muzeum

Muzeum Zabawek i Zabawy ogłasza przetarg na: „Świadczenie usługi ochrony fizycznej i ochrony mienia w trzech obiektach Muzeum Zabawek i Zabawy zlokalizowanych w Kielcach przy pl. Wolności 2, ul. Mickiewicza 1 i ul. Kościuszki 13”

 

SIWZ_Ochrona 2019

Zał. nr 1_Ochrona 2019_Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2_Oferta 2019

Zał. nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zał. nr 4_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 2019

Zał. Nr 5_Wykaz usług 2019

Zał. nr 6_ Umowa na ochronę 2019

Zał. nr 7_ Oświadczenie – grupy kapitałowe 2019

 

Uzupełnienie SIWZ

Wyjaśnienia do pytań zadanych przez Wykonawców

 

Informacja-MZiZ-z-otwarcia-ofert-Ochrona-2019_MS

 

Ocena złożonych ofert Ochrona 2019

 

Zawiadomienie o wyborze oferty Ochrona