logo40kwadrat

Ogłoszenie przetargu – Sprzętanie trzech obiektów Muzeum

Muzeum Zabawek i Zabawy ogłasza przetarg na: „Świadczenie usługi sprzątania w trzech obiektach Muzeum Zabawek i Zabawy zlokalizowanych w Kielcach przy pl. Wolności 2, ul. Mickiewicza 1 i ul. Kościuszki 13”

SIWZ usługa sprzątania 2019

Zał. nr 1_Sprzątanie szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 2019_PR

Zał. Nr 2_Oferta_PR_MP 2019

Zał. nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zał. nr 4_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 2019

Zał. Nr 5_Wykaz usług 2019

Zał nr 6_ Umowa _Sprzątanie 2019

Zał. nr 7 – oświadczenie – grupy kapitałowe_MP

 

Informacja z otwarcia ofert Sprzątanie

 

Zawiadomienie o wyborze oferty Sprzątanie

 

Informacja od Wykonawcy

Odpowiedź na informację o czynności niezgodnej z prawem