„Nowe nabytki”, czyli najnowsze eksponaty, o które wzbogaca się Muzeum są zakupione lub przekazane przez Darczyńców.

Nowych nabytków nie chcemy szybko umieszczać w magazynie, lecz najpierw zaprezentować je Państwu – a przy okazji zachęcić do przekazywania nam „starych” i „jeszcze starszych” zabawek i przedmiotów związanych z zabawą.

Gabloty-regały, które Państwo widzicie podobne są do tych, jakie mamy w naszym magazynie zbiorów.