Od 2007 roku Muzeum Zabawek i Zabawy wspólnie z Radiem Kielce organizują konkurs pt. „Najpiękniejsza Marzanna”. W roku 2016 odbyła się jubileuszowa 10. edycja tegoż konkursu.

Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany zarówno do grup zorganizowanych (np. grupy przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, grupy z placówek edukacyjnych), jak i do osób indywidualnych z Kielc i województwa świętokrzyskiego. Grupa powinna liczyć co najmniej 2 osoby.

Wybór najpiękniejszej Marzanny odbywa się poprzez głosowanie za pomocą wysyłanych SMS-ów.

Spośród zgłoszonych prac jury wybiera 5 najlepszych a laureaci otrzymują nagrody rzeczowe.

Praca Przedszkola Samorządowego  nr 19,
grupy V,  Kielce