Zapraszamy do przesyłania tekstów do najnowszego, XVI tomu „Zabaw i Zabawek. Studiów Antropologicznych” – czasopisma ukazującego się od 1997 roku i poświęconego szeroko pojętym zagadnieniom ludyzmu i ludyczności.

Dlaczego warto?

„Zabawy i Zabawki. Studia Antropologiczne” to publikacja, która posiada 5 punktów ministerialnych na liście czasopism punktowanych MNiSW oraz jest indeksowana na liście ICI Journal Master List i posiada ICV2016=59.85.

Nasze czasopismo wydawane jest pod koniec roku kalendarzowego w formie rocznika. Proponowane do druku teksty, wcześniej niepublikowane należy nadsyłać najpóźniej do 15 czerwca danego roku. Objętość tekstów nie może przekraczać jednego arkusza wydawniczego (40 tys. znaków); dla komunikatów i recenzji – ok. 10 tys. znaków.

Do publikacji przyjmowane są teksty napisane w języku polskim lub angielskim.

Szczegółowe informacje dotyczące publikacji oraz opracowania tekstów:

http://www.muzeumzabawek.eu/zabawy-i-zabawki/

Serdecznie zapraszamy do współpracy!