Muzeum odpowiada

Jeśli masz wątpliwości co do regulaminu konkursu Zabawka przyjazna dziecku, zadaj nam swoje pytanie. Można zrobić to telefonicznie lub mailowo. Czekamy na nie pod tel. 041-34-440-78 oraz e-mail: a.mysliwiec@muzeumzabawek.eu

Oto pytania, jakie zadali nam zainteresowani konkursem:

Czy zabawka, zgłoszona do konkursu, której własność zostanie przeniesiona na Muzeum Zabawek i Zabawy, stanie sie zabawką anonimowego twórcy, czy sygnatury (np. imię i nazwisko projektanta) zostaną zachowane?

  Uzyskanie licencji na korzystanie z zabawki do celów statutowych  nie zwalnia Muzeum z obowiązku respektowania osobistych praw autorskich przysługujących twórcy pracy konkursowej/zabawki.  Autor ma prawo w szczególności do oznaczania dzieła swoimi danymi pozwalającymi na niewątpliwe stwierdzenie jego autorstwa. Najczęściej jest to imię i nazwisko. Muzeum zapewni ochronę praw osobistych autora poprzez umieszczenie/opublikowanie stosownych informacji o autorze projektu.

Czy autor złożonej do konkursu pracy, ma zapewnione iż przekazuje jedynie własność danego egzemplarza zabawki, a nie praw autorskich do pomysłu?

Autor pracy konkursowej przenosi na Organizatora (Muzeum Zabawek i Zabawy) wyłącznie własność przesłanego o konkursu egzemplarza zabawki (pracy konkursowej). Prawa autorskie – zarówno osobiste jak i majątkowych pozostaje przy autorze. Reulamin konkursu stwierdza natomiast, że autor udziela Muzeum jedynie nieodpłatnej licencji, w ramach której Muzeum jest uprawnione do korzystania z zabawki (pracy konkursowej) w zakresie wskazanych pól eksploatacji. Rozwiązanie takie jest konieczne celem stworzenia podstaw prawnych pozwalających Muzeum na wykorzystywanie prac konkursowych dla celów związanych z jego statutową działalnością. Podkreślić tu należy, że autor pracy konkursowej nie wyzbywa się na rzecz Muzeum autorskich praw majątkowych do projektu/pracy konkursowej.