Lata 1979-1995

Wystawa polskiej zabawki Polska zabawka ludowa – Kielce
Zabawki dzieci królewskich – Kielce
Ludowe zabawki muzyczne – Kielce
Transport i komunikacja w zabawkach – Kielce
Zabawkowy zwierzyniec – Kielce