ciasteczko-thumb

Konkurs na Ciasteczko Europeady

ciasteczko-thumbOgłoszenie o konkursie na CIASTKO EUROPEADY

Data obowiązywania

22.04.2014 – 08.05.2014

Dyrektor Muzeum Zabawek i Zabawy

w związku z organizacją festiwalu Europeada 2014 w Kielcach, ogłasza konkurs na CIASTKO EUROPEADY.

Celem konkursu jest stworzenie nowego produktu – ciastka kojarzonego z 51 edycją Festiwalu Europeada, a następnie wprowadzenia ciastka do sprzedaży w lipcu 2014 r.

Nagrodą w konkursie jest udzielenie przez Muzeum nieodpłatnej licencji na posługiwanie się nazwą i logo Europeady w Kielcach poprzez zamieszczenie tych elementów na ciastkach a także wsparcie promocyjne dla zwycięskiego produktu.

 

Regulamin Konkursu

1.   Organizatorem Konkursu jest Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach

2.   Konkurs ma charakter otwarty

3.   Celem konkursu jest:

 • stworzenie koncepcji ciastka kojarzonego z 51 edycją Festiwalu Europeada i prowadzenie sprzedaży ciastka
 • Wyłonienie ciekawych rozwiązań smakowych i estetycznych
 • Popieranie inicjatyw cukierników
 • Promocja produktu lokalnego, mającego szansę na komercjalizację

4.   Ciastko Europeady ma być ciastkiem słodkim (konkurs nie obejmuje wypieków wytrawnych) będącym symbolem festiwalu Europeada.

5.   Ciastko Europeady MUSI być ciastkiem, którego wygląd będzie zawierał nazwę festiwalu „Europeade” lub logo Europeady w uproszczonej formie (logotyp Europeady stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu) – elementy te mogą być uwzględnione na ciastku lub na jego opakowaniu, jeśli integralnym elementem oferty będzie także opakowanie (ostateczna forma napisu zostanie ustalona już ze zwycięzcą konkursu)

6.   Wskazane jest by Ciastko Europeady nawiązywało do polskiej tradycji kulinarnej tj. będzie wyprodukowane z ciasta popularnego w Polsce lub będzie zawierało tradycyjne produkty z regionu świętokrzyskiego

7.   Ciastko Europeady MUSI być ciastkiem niewymagającym przechowywania w warunkach chłodniczych; uczestnicy konkursu powinni także przewidzieć, że ciastko takie sprzedawane będzie w sezonie letnim i może być przechowywane, sprzedawane w wysokiej temperaturze powietrza; powinno być zatem ciastkiem bez kremów czy galaretki

8.   Masa ciastka powinna wynosić od 50 do 100 gram

9.   Zwycięzca konkursu musi być przygotowany do prowadzenia na terenie Kielc sprzedaży ciastka w terminie od 18 lipca 2014 r. w sieci sprzedaży (własne punkty, sklepy współpracujące itp.), a dodatkowo w terminie od 23 do 27 lipca (włącznie) także podczas kiermaszu przy ul. Sienkiewicza czy też (w ramach indywidualnych ustaleń) w innych lokalizacjach festiwalowych. Sprzedaż podczas kiermaszu przy ul. Sienkiewicza będzie mogła się odbywać na stoisku udostępnionym przez Muzeum.

10. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU u powinny zawierać

1/ Dane uczestnika konkursu (nazwa firmy, adres, mail, telefon, osoba kontaktowa)

2/ Opis ciastka zawierający:

 • informację na temat rodzaju ciasta, z jakiego jest przygotowane
 • informacja, czy ciastko nawiązuje do polskiej tradycji kulinarnej i w jaki sposób, oraz czy zostały wykorzystane tradycyjne produkty z regionu świętokrzyskiego i jakie?
 • określenie kształtu ciastka i wymiarów
 • masa ciastka
 • wartość kaloryczna
 • informacja czy przewidywane jest opakowanie ciastka i jakie? Jeśli TAK, to należy załączyć projekt lub zdjęcie)
 • sugerowana cena sprzedaży ciastka (1 sztuka, cena brutto, podana w polskich złotych)

3/ Ciastko: gotowe ciastko – minimum 2, maksymalnie 4 sztuki

4/ Potencjał: informacja na temat maksymalnej ilości ciastek, jaką uczestnik konkursu może wyprodukować jednego dnia

5/ Sposób dystrybucji: informacja o ilości i rodzaju punktów sprzedaży, w których będzie sprzedawane ciastko

11. Uczestnik konkursu może zgłosić kilka propozycji, jednak nie więcej niż trzy.

12. Komisja konkursowa będzie oceniać:

 • walory smakowe ciastka
 • sposób uwzględnienia nazwy i/lub logo Europeady
 • wygląd ciastka
 • uwzględnienie polskiej tradycji kulinarnej i/lub lokalnych produktów
 • potencjał dot. produkcji, dystrybucji, sprzedaży ciastka

13. Komisja konkursowa wybierze JEDNO zwycięskie ciastko, którego producent będzie mógł używać logo/nazwy Europeady; w uzasadnionych przypadkach Komisja zastrzega sobie możliwość wyrażenia zgody na używanie logo/nazwy Europeady dla większej ilości ciastek zgłoszonych do konkursu.

14. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w godz. 8.00 – 12.00, do dnia 8 maja 2014 r. do godz. 12.00 (data, godzina dostarczenia) w sekretariacie Muzeum Zabawek i Zabawy, pl. Wolności 2, Kielce.

15. Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować drogą mailową na adres: m.szczecinska@muzeumzabawek.eu

16. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ciągu 7 dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

17. Zwycięzca konkursu otrzyma nieodpłatną licencję na posługiwanie się nazwą i logo Europeady w Kielcach poprzez zamieszczenie tych elementów na ciastkach.

18.                       Ze zwycięzcą konkursu zostanie zawarta odrębna umowa określająca rodzaj ciastka i sposób prezentacji logo/nazwy Europeady oraz dotycząca terminów udzielenia licencji a także miejsc sprzedaży.