Konferencja Dyrektorów Muzeów


W dniu 06.07.2009 na zaproszenie dyrektora Muzeum Narodowego w Kielcach spotkali się dyrektorzy muzeów kieleckich: Muzeum Historii Kielc- dr Jan Główka, Muzeum Wsi Kieleckiej – w zastępstwie dyrektora Janusza Karpińskiego obecna była dr Elżbieta Szot – Radziszewska, Muzeum Zabawek i Zabawy  – dr Jolanta Podsiadło, Muzeum Diecezjalne w Kielcach – ksiądz Paweł Tkaczyk oraz gospodarz spotkania dr Robert Kotowski – dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach. Powołana została do życia Stała Konferencja Dyrektorów Muzeów Kieleckich. Członkowie tego gremium spotykać się będą cyklicznie, co 2 miesiące, kolejno w poszczególnych placówkach muzealnych. Konferencji przewodniczył będzie każdorazowo gospodarz miejsca.

Zebrani jednogłośnie zadeklarowali daleko idącą współpracę w wielu obszarach swej działalności m.in.: w zakresie wystawienniczej, edukacyjno – oświatowej, wydawniczej, jak również organizacji imprez i wydarzeń artystycznych, j.np. Święto Muzeów Kieleckich. Współpraca obejmie także organizację konferencji muzealnych. Zdecydowano także o wydaniu wspólnego informatora o muzeach kieleckich. W planach jest także organizacja wspólnej prezentacji na plenerowej Wystawie Planszowej w Kielcach. Dodatkowo, dyrektorzy zadeklarowali wymianę plakatów do wystaw, wymienną sprzedaż katalogów, wydawnictw itp.

Na stronach internetowych do poszczególnych muzeów zamieszczone będą linki do stron wszystkich placówek.

Dalsze szczegóły współpracy zostaną omówione na kolejnym posiedzeniu Stałej Konferencji Dyrektorów Muzeów Kieleckich, które odbędzie się w dniu 8 września 2009 roku o godz. 11 w siedzibie Muzeum Historii Kielc.