Konferencja dyrektorów kieleckich muzeów

Protokół
z posiedzenia Stałej Konferencji Dyrektorów Muzeów Kieleckich
16.11.2010 r.
w siedzibie  Muzeum  Zabawek  i  Zabawy  w Kielcach

 

w  spotkaniu  udział  wzięli:

dr Jan  Główka  –  dyrektor  Muzeum  Historii Kielc

dr   Wiesław  Trela –  dyrektor  Muzeum  Geologicznego

Artur  Rakowski  – przedstawiciel  Muzeum  Narodowego

Małgorzata  Gorzelak –  przedstawiciel  Muzeum  Diecezjalnego

Gospodarz:

dr Jolanta  Podsiadło –  dyrektor Muzeum  Zabawek  i  Zabawy

I. Święto  kieleckich  muzeów – MUZEAIKA

  • Muzeum Zabawek i Zabawy (pomysłodawca wspólnej imprezy muzealnej) w osobie Agnieszki Kozłowskiej – Piasty – autorki scenariusza gry miejskiej „Zagubione eksponaty, zorganizuje w styczniu 2011 r. spotkanie z oddelegowanymi przedstawicielami kieleckich muzeów,
  • zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami akcję promocyjną, która może przyjąć formułę konkursową, zorganizuje Gazeta Wyborcza. W związku z tym na kolejną konferencję, w dniu 18.01.2010 r. zaproszony zostanie p. Janusz Kędracki.

II. Współpraca  z ROT

Dyrektor  Jan  Główka  wskazał na  możliwość  nawiązania  współpracy z  Regionalną  Organizacją Turystyczną i  zaproszenie  na  kolejną  konferencję p.   Małgorzaty  Wilk –  Grzywny,  w  celu  wydania wspólnych  atrakcyjnych  cenowo  biletów, które  stałyby się dobrą  reklamą zachęcającą  kielczan i turystów do  zwiedzania naszych muzeów.

 

III. Termin kolejnej  Stałej  Konferencji Dyrektorów  Muzeów Kieleckich

Następne  spotkanie odbędzie  się 18  stycznia 2011 roku o  godz. 10.00  w  siedzibie Muzeum  Narodowego w  Kielcach.