Komunikat nr 2

Szanowni Państwo,
dziękujemy za zgłoszenia na naszą konferencję. Zaproponowany przez nas temat spotkał się ze sporym zainteresowaniem, napłynęło ponad 40 zgłoszeń.  Jak widać z programu, którego roboczą jeszcze wersję załączyłyśmy do komunikatu,  spotkamy się w gronie osób z różnych ośrodków – mamy przedstawicieli zarówno środowisk akademickich, jak i pracowników muzeów z różnych części Polski, różnych specjalności – archeologów, etnologów, pedagogów, historyków. Łączy nas zainteresowanie zabawkami, którymi bawiły się dzieci dawniej i bawią się dzisiaj na podwórkach, placach zabaw, w domach i przedszkolach.

Miło nam także poinformować, że do organizatorów konferencji obok Muzeum Zabawek i Zabaw w Kielcach, Zakładu Historii Wychowania Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Centrum Zabaw i Zabawek Towarzystwa  Rozwoju Zabawkarstwa w Kielcach dołączył Zakład Pedeutologii i Historii Wychowania Instytutu Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Potwierdzeniem uczestnictwa będzie uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 250 zł. (przepraszamy za podniesienie opłaty!)  na rachunek pomocniczy Muzeum Zabawek i Zabawy:  nr  61 2030 0045 1110 0000 0160 4260 w terminie do 30 września 2009 r. Organizatorzy zapewniają nocleg z 7 na 8 grudnia i wyżywienie (od obiadu 7 grudnia do obiadu dnia następnego). To w ramach opłaty, dodatkowe noclegi – przed i po konferencji – opłacane są indywidualnie przez uczestników konferencji.  Prosimy (w terminie do 30.09.2009 r.) o dokładne podanie terminów w celu dokonania dla Państwa rezerwacji miejsc noclegowych.

Uwagi dotyczące publikacji materiałów:
Teksty referatów zostaną opublikowanie w wydawanym przez Muzeum kwartalniku „Zabawy i Zabawki” (2 kolejne numery). Prosimy o przysłanie tekstów referatów oraz abstraktów (w jęz. angielskim) w postaci elektronicznej do sekretarza konferencji dr Katarzyny Kabacińskiej w terminie do 30 września 2009 r. Teksty powinny spełniać następujące parametry:

  • tekst (do 30 tys. znaków ze spacjami),
  • zdjęcia o rozdzielczości 1-2 MB (bardzo prosimy o ograniczenie ilości zdjęć! ),
  • czcionka Times New Roman, rozmiar 12, odstępy 1,5 wiersza,
  • przypisy końcowe.

Obok  imienia i nazwiska prosimy podać nazwę instytucji, którą Państwo reprezentują oraz niezbędne informacje o autorze.

Prośba dotycząca wygłaszanych referatów:
Ponieważ mamy ograniczony czas, a referatów przeszło 40, zmuszone jesteśmy wprowadzić ograniczenia czasowe. W części plenarnej przewidujemy na referat 20 minut, w sekcjach od 15 do 20 – w zależności od ilości referatów w danej sekcji. Bardzo prosimy o przestrzeganie tych ograniczeń!

Obrady  odbywać się będą w siedzibie Muzeum Zabawek i Zabawy pl. Wolności 2, 25- Kielce