muzeaika 2019

Karta gry – Muzeaika 2019 „Ukryta różnorodność”

Karta Gry 2019

 

REGULAMIN GRY
„Ukryta różnorodność”

Tematem zabawy będą eksponaty, które nie są oczywiste w muzeach i galerii sztuki. Nie zadowalamy się oczywistościami.

By zagrać  w Muzeaikę, należy rozwiązać zadania z Karty Gry.

I Postanowienia ogólne

 1. Gra „Muzeaika 2019 – Ukryta różnorodność”, zwana dalej Grą, odbędzie się w dniu 18 maja 2019 roku, od godziny 20.00 do 23.30, na terenie miasta Kielce.
 2. 2. Za organizację Gry odpowiedzialne są: Muzeum Narodowe w Kielcach, oddziały: Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, Muzeum Dialogu Kultur oraz Muzeum Wsi Kieleckiej, Muzeum Historii Kielc, Muzeum Zabawek i Zabawy wraz z Muzeum Laurensa Hammonda, Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, oraz Biuro Wystaw Artystycznych, zwani dalej Organizatorami.

II Gracze

 1. Graczem może być osoba fizyczna lub drużyna, maksymalnie 5-cio osobowa.
 2. Przystąpienie do Gry odbywa się w momencie odebrania od Organizatorów Kart Gry. Gracz dobrowolnie przystępując do Gry, zgadza się na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Gracz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, udostępnia je w celu przeprowadzenia Gry.
 4. Odebranie i wypełnienie Karty Gry jest niezbędnym warunkiem udziału w Grze.

III Zasady Gry „Muzeaika 2019 – Ukryta różnorodność

 1. Na Karcie gry znajdują się pytania, zadania, zagadki. Celem gry jest udzielenie jak najwięcej ilości poprawnych odpowiedzi i wpisanie ich na Kartę Gry.
 2. Gra toczy się od godziny 20:00 do 23:30, 18 maja 2019r.
 3. Ogłoszenie wyników odbędzie się 19 maja 2019r. o godzinie 16.00 w Muzeum Dialogu Kultur – oddziale Muzeum Narodowego w Kielcach (Rynek 3).
 4. Elementem identyfikującym Gracza jest specjalnie przygotowana w tym celu karta, zwana dalej Kartą Gry.
 5. Karta do gry zostanie zamieszczona na stronach organizatorów w dniu imprezy – 18 maja 2019r., o godzinie 20.00.
 6. Karty Gry zawierają wszelkie potrzebne Organizatorom informacje do wyłonienia zwycięzców.
 7. Kartę Gry należy dostarczyć przed końcem gry, to jest do godziny 23.30, do siedziby jednego z organizatorów.
 8. Gracz może posiadać tylko i wyłącznie jedną Kartę Gry.
 9. Za każdą poprawną odpowiedź przyznawany jest 1 punkt.

IV Organizatorzy

 1. Organizatorzy zobowiązują się do przeprowadzenia wszelkich możliwych kroków w celu przygotowania Gry

w sposób zgodny z Regulaminem.

 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone i poniesione przez Graczy podczas trwania Gry.

V Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje na czas trwania Gry.
 2. W trakcie gry obowiązują regulaminy zwiedzania muzeów.