logo40kwadrat

Informacje po otwarciu ofert

logo40kwadrat

Informacje zawarte w ofertach, które wpłynęły w związku z przetargiem nieograniczonym
nr ogłoszenia 524241-N-2019 z dnia 2019-03-14 r.:

  1. Zamawiający na sfinansowanie zadania zamierzał przeznaczyć 516 600,00 zł brutto
  2. W terminie zostały złożone dwie oferty:
Lp. Firma Zaoferowana cena Zaoferowana gwarancja i rękojmia
1 Z.U.H. BIERNAT DACHY Marek Biernat

25-551 Kielce, ul. Warszawska 263

409 905,02 120 miesięcy
2 CONTEK PROJEKT, 25-306 Kielce,
ul. Warszawska 6/9
588 186,00 60 miesięcy