thumb-forum

Forum: Rekonstrukcja Historyczna

W ostatni weekend marca zapraszamy do Targów Kielce, gdzie odbędzie się Forum: Rekonstrukcja Historyczna. Będzie to pierwsza tego typu impreza, o charakterze targowo-konferencyjnym. Jako wystawcy zaprezentują się grupy rekonstrukcji historycznej, z całej Polski i z różnych okresów historycznych. Będą prezentowały swoje możliwości współpracy z organizatorami wydarzeń kulturalnych, gminami, agencjami producenckich. Pozostałą powierzchnię w hali zajmą firmy oferujące produkty i usługi dla rekonstruktorów, takie jak: szycie mundurów i strojów historycznych czy renowację i wypożyczanie eksponatów. Odbędzie się także kiermasz militariów i książek historycznych.  Targi Kielce będą po raz pierwszy gościły kilkanaście instytucji kulturalno-oświatowych, z ich ekspozycjami, prelekcjami i prezentacjami. Są wśród nich Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Oręża Polskiego z Kołobrzegu, Muzeum Marynarki Wojennej z Gdyni, Muzeum Wojsk Lądowych z Bydgoszczy, Muzeum Orła Białego ze Skarżyska Kamiennej i wiele innych.  Nie zabraknie atrakcji dla młodych zwiedzających, którzy będą mogli wziąć udział w lekcjach muzealnych czy w turnieju planszowych gier historycznych, organizowanym przez Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach. Interesująco zapowiada się także wystawa modelarstwa militarnego przygotowana przez Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach.

Ważnym punktem programu będzie Konferencja: Historia ożywiona – historyczne, prawne i techniczne aspekty rekonstrukcji historycznej, która może być interesująca nie tylko dla rekonstruktorów, ale też dla innych miłośników historii i militariów. Rekonstruktorów może szczególnie zaciekawić temat: Prawne aspekty prowadzenia koncesjonowanej działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią palną oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym, przedstawiony przez Cezarego Gawlasa, Dyrektor Departamentu Zezwoleń i Koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Udział w Konferencji jest nieodpłatny dla posiadaczy zaproszeń lub biletów wstępu na Forum.

W niedzielę, 30 marca, o godz. 12.00 odbędzie się symboliczna, szósta już Odprawa ostatniej, przedwojennej załogi posterunku na Westerplatte, której blisko 70 procent stanowili żołnierze z regionu świętokrzyskiego. Gośćmi  Odprawy i towarzyszącej jej inscenizacji będą m.in. przedstawiciele Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Wojskowej Stanicy Tranzytowej na Westerplatte – Muzeum Westerplatte. Odprawa organizowana jest przez Miasto Kielce i Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 4 Pułku Piechoty Legionów z Kielc.

www.rekonstrukcja-historyczna.targikielce.pl