Zabawka przyjazna dziecku – wystawa

Czym powinny się bawić współczesne dzieci? Drewnianymi klekotami beskidzkimi czy eko-klockami z gliny, słomy i drewna? Co powiesić nad łóżeczkiem niemowlaka, jaką zabawkę wybrać dla dzieci niepełnosprawnych, a jaką dla 2-3 latków? Jakie zabawki są modne, a jakie przyjazne dziecku? Muzeum Zabawek i Zabawy zaprasza na wystawę pokonkursową „Zabawka przyjazna dziecku”, połączoną z uroczystością wręczenia nagród dla nagrodzonych projektantów, producentów, twórców zabawek. Wernisaż już w najbliższy piątek, 26 listopada o godz. 13.

Na tegoroczną VI edycję konkursuwpłynęły 94 współczesne zabawki 55 autorów. Wszystkie znajdą się na wystawie. Będą ciekawe artystyczne maskotki, pluszowe, płócienne przytulanki, zabawki zrobione na drutach i szydełku. Nie zabraknie klocków, zestawów edukacyjnych i konstrukcyjnych, gier planszowych a nawet artystycznych książek dla dzieci. Atrakcją będą także współczesne zabawki ludowe twórców z całej Polski oraz nowoczesne bujaki.

Zwiedzający będą mogli porównać zabawki wybrane przez jury z innymi zgłoszonymi na konkurs a także wybrać najciekawszą, ich zdaniem zabawkę. Ogłaszamy plebiscyt na najlepszą zabawkę, który trwać będzie przez cały czas prezentowania wystawy. Wśród głosujących rozlosujemy nagrody, a zwycięzca plebiscytu zwiedzających otrzyma statuetkę Muzeum Zabawek i Zabawy – wyjaśnia dyrektorka Jolanta Podsiadło.

Wystawę „Zabawka przyjazna dziecku” będzie można oglądać do końca lutego 2011 roku.

Zabawka przyjazna dziecku – wyniki

Eko-klocki, autorstwa Sławomira Kubata w kategorii wzorów zabawek wdrożonych do produkcji i klekoty beskidzkie artysty ludowego Mariana Mółki zwyciężyły w VI edycji konkursu „Zabawka przyjazna dziecku”. Każdy z nagrodzonych autorów zabawek otrzymuje nagrodę pieniężną o wartości 2000 zł każda. W pozostałych dwóch kategoriach: zabawki artystyczne i zabawki debiutantów profesjonalne jury nie przyznało I nagród.

W kategorii wzorów zabawek wdrożonych do produkcji jury profesjonalne wyróżniło także: Aleksandrę Mizielińską i Daniela Mizielińskiego za książkę „Miasteczko Mamoko”, wydane przez wydawnictwo „Dwie Siostry” (II miejsce – nagroda 1000 zł) oraz Natalię Luniak, właścicielkę firmy Kalimba za zestaw przytulanek (III miejsce, – nagroda 500 zł).

W kategorii twórców ludowych druga nagroda przypadła Józefowi Żakowi za Wiatraczek oraz Tracza i ptaka (nagroda 1000 zł). Jury przyznało także dwa równorzędne wyróżnienia (po 250 zł): Annie i Rajmundowi Kicmanom za gwizdawki oraz Janowi Pukowi za zestaw zabawek.

W kategorii zabawki artystycznej jury przyznało tylko II nagrodę (1000 zł) Annie Jozanis za Kontrastową karuzelę i Podwodny świat.

W kategorii debiutantów uznanie jury zyskały 3 prace. Jury przyznało równorzędne II. nagrody, każda w wysokości 1.000 zł: Iwonie Lisieckiej za miękkie klocki HAHAMICHI, Annie Berenice Wojdeckiej za Miękusy i Patrycji Szot za matę MAMATA.Jury przyznało także pozaregulaminową nagrodę: stoisko na targach Toys and Games w Łodzi w 2011 roku. Otrzymał ją Sławomir Kubat, producent Eko-klocków.

Na konkurs organizowany przez Muzeum Zabawek i Zabawy wpłynęło 94 prace 55 autorów. Wszystkie oceniało profesjonalne jury w składzie: Anna Maga z Ośrodka Wzornictwa Nowoczesnego Muzeum Narodowego w Warszawie, Marek Cecuła – artysta ceramik, Anna Komorowska – architekt, Pracownia.k, Małgorzata Oleszkiewicz – etnograf z Muzeum Etnograficznego w Krakowie i Halina Sala-Wójcik – artysta malarz, Katedra Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prace oceniało także jury dziecięce. Najlepszą zabawką, zdaniem jury dziecięcego jest Kolorowy Ogród – zestaw dużych klocków z firmy Nowa Szkoła (nagroda 1000 zł).

To już VI edycja konkursu organizowanego przez Muzeum Zabawek i Zabawy, druga w całości przeznaczona dla dorosłych autorów, producentów, projektantów zabawek. Każda z nagrodzonych prac otrzymuje także prawo do oznaczania swojej zabawki logo konkursu.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Prezydent Kielc Wojciech Lubawskiego oraz Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba. Patronat merytoryczny objął Modus Design.

Fundatorami nagród są: Systemy Edukacyjne Sp. z. o.o., ZPH Pilch Roman oraz Muzeum Zabawek i Zabawy, a patronami prasowymi konkursu: „Gazeta Wyborcza”, Radio Kielce oraz miesięcznik branżowy „Świat Zabawek”.

Pobierz

doc werdykt jury profesjonalnego doc protokół jury dziecięcego

Wyniki „Zabawki przyjaznej dziecku”


Eko-klocki, autorstwa Sławomira Kubata w kategorii wzorów zabawek wdrożonych do produkcji i klekoty beskidzkie artysty ludowego Mariana Mółki zwyciężyły w VI edycji konkursu „Zabawka przyjazna dziecku”. Każdy z nagrodzonych autorów zabawek otrzymuje nagrodę pieniężną o wartości 2000 zł każda. W pozostałych dwóch kategoriach: zabawki artystyczne i zabawki debiutantów profesjonalne jury nie przyznało I nagród.

W kategorii wzorów zabawek wdrożonych do produkcji jury profesjonalne wyróżniło także: Aleksandrę Mizielińską i Daniela Mizielińskiego za książkę „Miasteczko Mamoko”, wydane przez wydawnictwo „Dwie Siostry” (II miejsce – nagroda 1000 zł) oraz Natalię Luniak, właścicielkę firmy Kalimba za zestaw przytulanek (III miejsce, – nagroda 500 zł).

W kategorii twórców ludowych druga nagroda przypadła Józefowi Żakowi za Wiatraczek oraz Tracza i ptaka (nagroda 1000 zł). Jury przyznało także dwa równorzędne wyróżnienia (po 250 zł): Annie i Rajmundowi Kicmanom za gwizdawki oraz Janowi Pukowi za zestaw zabawek.

W kategorii zabawki artystycznej jury przyznało tylko II nagrodę (1000 zł) Annie Jozanis za Kontrastową karuzelę i Podwodny świat.

W kategorii debiutantów uznanie jury zyskały 3 prace. Jury przyznało równorzędne II. nagrody, każda w wysokości 1.000 zł: Iwonie Lisieckiej za miękkie klocki HAHAMICHI, Annie Berenice Wojdeckiej za Miękusy i Patrycji Szot za matę MAMATA.Jury przyznało także pozaregulaminową nagrodę: stoisko na targach Toys and Games w Łodzi w 2011 roku. Otrzymał ją Sławomir Kubat, producent Eko-klocków.

Na konkurs organizowany przez Muzeum Zabawek i Zabawy wpłynęło 94 prace 55 autorów. Wszystkie oceniało profesjonalne jury w składzie: Anna Maga z Ośrodka Wzornictwa Nowoczesnego Muzeum Narodowego w Warszawie, Marek Cecuła – artysta ceramik, Anna Komorowska – architekt, Pracownia.k, Małgorzata Oleszkiewicz – etnograf z Muzeum Etnograficznego w Krakowie i Halina Sala-Wójcik – artysta malarz, Katedra Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prace oceniało także jury dziecięce. Najlepszą zabawką, zdaniem jury dziecięcego jest Kolorowy Ogród – zestaw dużych klocków z firmy Nowa Szkoła (nagroda 1000 zł).

To już VI edycja konkursu organizowanego przez Muzeum Zabawek i Zabawy, druga w całości przeznaczona dla dorosłych autorów, producentów, projektantów zabawek. Każda z nagrodzonych prac otrzymuje także prawo do oznaczania swojej zabawki logo konkursu.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Prezydent Kielc Wojciech Lubawskiego oraz Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba. Patronat merytoryczny objął Modus Design.

Fundatorami nagród są: Systemy Edukacyjne Sp. z. o.o., ZPH Pilch Roman oraz Muzeum Zabawek i Zabawy, a patronami prasowymi konkursu: „Gazeta Wyborcza”, Radio Kielce oraz miesięcznik branżowy „Świat Zabawek”.

Pobierz

doc werdykt jury profesjonalnego doc protokół jury dziecięcego

Muzeum odpowiada

Jeśli masz wątpliwości co do regulaminu konkursu Zabawka przyjazna dziecku, zadaj nam swoje pytanie. Można zrobić to telefonicznie lub mailowo. Czekamy na nie pod tel. 041-34-440-78 oraz e-mail: a.mysliwiec@muzeumzabawek.eu

Oto pytania, jakie zadali nam zainteresowani konkursem:

Czy zabawka, zgłoszona do konkursu, której własność zostanie przeniesiona na Muzeum Zabawek i Zabawy, stanie sie zabawką anonimowego twórcy, czy sygnatury (np. imię i nazwisko projektanta) zostaną zachowane?

  Uzyskanie licencji na korzystanie z zabawki do celów statutowych  nie zwalnia Muzeum z obowiązku respektowania osobistych praw autorskich przysługujących twórcy pracy konkursowej/zabawki.  Autor ma prawo w szczególności do oznaczania dzieła swoimi danymi pozwalającymi na niewątpliwe stwierdzenie jego autorstwa. Najczęściej jest to imię i nazwisko. Muzeum zapewni ochronę praw osobistych autora poprzez umieszczenie/opublikowanie stosownych informacji o autorze projektu.

Czy autor złożonej do konkursu pracy, ma zapewnione iż przekazuje jedynie własność danego egzemplarza zabawki, a nie praw autorskich do pomysłu?

Autor pracy konkursowej przenosi na Organizatora (Muzeum Zabawek i Zabawy) wyłącznie własność przesłanego o konkursu egzemplarza zabawki (pracy konkursowej). Prawa autorskie – zarówno osobiste jak i majątkowych pozostaje przy autorze. Reulamin konkursu stwierdza natomiast, że autor udziela Muzeum jedynie nieodpłatnej licencji, w ramach której Muzeum jest uprawnione do korzystania z zabawki (pracy konkursowej) w zakresie wskazanych pól eksploatacji. Rozwiązanie takie jest konieczne celem stworzenia podstaw prawnych pozwalających Muzeum na wykorzystywanie prac konkursowych dla celów związanych z jego statutową działalnością. Podkreślić tu należy, że autor pracy konkursowej nie wyzbywa się na rzecz Muzeum autorskich praw majątkowych do projektu/pracy konkursowej.

Regulamin konkursu Zabawka Przyjazna Dziecku 2010

Cel konkursu
Konkurs ma na celu wyłonienie i promowanie najlepszych zabawek polskich projektantów i twórców ludowych.
Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu mogą być wszystkie rodzaje zabawek oraz gier (zręcznościowych, planszowych, logicznych), książki, programy multimedialne dla dzieci.
Organizator
Organizatorem konkursu jest Muzeum Zabawek i Zabawy z siedzibą w Kielcach
Uczestnicy konkursu
Do konkursu mogą przystąpić:
–  artyści, projektanci lub studia projektowe (zgłaszający do konkursu unikaty -zabawki wytworzone w jednym czy kilku egzemplarzach lub prototypy), rzemieślnicy wytwarzający na zamówienie lub w krótkich seriach (nie w sposób przemysłowy) zabawki artystyczne
– twórcy ludowi
– debiutanci – pełnoletni uczniowie i absolwenci szkół plastycznych, studenci kierunków plastycznych wyższych uczelni
– projektanci wzorów zabawek wdrożonych do produkcji, zgłoszeni samodzielnie lub przez producenta.

W konkursie nie mogą brać udziału podmioty sponsorujące działalność Organizatora (w tym również organizację niniejszego Konkursu), pracownicy Organizatora, osoby uczestniczące w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu ani członkowie ich najbliższej rodziny.
Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Organizatora oraz ich przetwarzanie dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 833).

Warunki uczestnictwa i przyjmowania prac
1) warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie w terminie do 29 października 2010 roku zabawki (-ek) wraz z kartą zgłoszenia (druk dostępny na stronie internetowej Muzeum http://www.muzeumzabawek.eu/) na adres Organizatora:
Muzeum Zabawek i Zabawy
pl. Wolności 2, 25-367 Kielce
z adnotacją na przesyłce: VI Konkurs „Zabawka przyjazna dziecku”

2) każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 3 prace. W przypadku prac szkolnych i studenckich należy podać w karcie zgłoszenia nazwisko opiekuna pracy, jego tytuł naukowy oraz uczelnię/szkołę i kierunek studiów. Ujawnienie nazwiska opiekuna w katalogu konkursu wymaga jego pisemnej zgody

3) podpisana karta zgłoszenia oznacza przyjęcie przez autora/autorów regulaminu konkursu

4) prace otrzymane przez organizatora po terminie lub nie spełniające warunków określonych przez organizatora nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie.

Jury konkursu:
Marek Cecuła – artysta ceramik, Modus Design,
Anna Komorowska – architekt, Pracownia.k, Anna Maga – historyk sztuki, Ośrodek Wzornictwa Nowoczesnego Muzeum Narodowego w Warszawie, Małgorzata Oleszkiewicz – etnograf, Muzeum Etnograficzne w Krakowie, Halina Sala -Wójcik -artysta malarz, Katedra Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Prace zostaną ocenione dodatkowo przez jury dziecięce powołane przez organizatora, w którego skład wchodzić będzie 9 dzieci w wieku 9-12 lat ze szkół współpracujących z Muzeum Zabawek i Zabawy

Kryteria oceny i kategorie konkursowe

1) jury konkursu oceni prace z uwzględnieniem kryteriów:
– oryginalność, niepowtarzalność, inwencja twórcza autora; w przypadku znanych już zabawek liczymy na przedstawienie nowych rozwiązań
– wykonanie techniczne i dobór materiałów
– estetykę zabawki, jej wartość artystyczną
– funkcjonalność zabawki (cechy zabawowe i dydaktyczne)
– bezpieczeństwo zabawki
– w przypadku zabawek wykonanych przez twórców ludowych elementy ludowości.

2) Ustala się następujące kategorie konkursowe:
Projektanci wzorów wdrożonych do produkcji
Twórcy ludowi
Zabawki artystyczne
Debiutanci

Nagrody
1)ustala się następujące nagrody pieniężne (kwoty brutto) w każdej z czterech kategorii konkursowych:
I nagroda – 2000 zł
II nagroda – 1000 zł
III nagroda – 500 zł
oraz nagroda od jury dziecięcego (jedna dla wszystkich czterech kategorii konkursowych) – 1000 zł
2) nagroda przyznana zespołowi nie ulega zwielokrotnieniu
3) wypłacane kwoty nagród zostaną pomniejszone o ustawowy podatek
4) w ramach kategorii konkursowej organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, w tym do przyznania nagród ex aequo. Organizator ma prawo w szczególności do rezygnacji z przyznania nagrody lub wszystkich nagród w kategorii. W takim przypadku wartość nagrody nieprzyznanej może ulec rozdzieleniu na nagrody przyznane.
5) każda zabawka nagrodzona lub wyróżniona w konkursie otrzymuje prawo oznaczania wyrobu znakiem – logo konkursu.
6) Zasady używania znaku – logo konkursu określa umowa stanowiąca załącznik do niniejszego regulaminu.

Harmonogram konkursu

6 lipca 2010 – ogłoszenie konkursu na stronie internetowej Muzeum Zabawek
i Zabawy
29 października 2010 – ostateczny termin dostarczenia prac (liczy się data wpływu pracy do sekretariatu konkursu)
do 10 listopada 2010 – obrady jury konkursu
do 12 listopada 2010– ogłoszenie wyników na stronie internetowej Muzeum Zabawek
i Zabawy
26 listopada 2010 – wręczenie nagród VI edycji konkursu „Zabawka przyjazna dziecku” i wernisaż wystawy pokonkursowej

Prawa autorskie
1) autorzy ponoszą odpowiedzialność wobec osób trzecich zgłaszających jakiekolwiek roszczenia związane z naruszeniem ich praw autorskich do prac nadesłanych na konkurs. W przypadku, gdy osoba trzecia wytoczy przeciwko Organizatorowi konkursu proces o naruszenie praw autorskich lub dóbr osobistych do prac nadesłanych na konkurs, zobowiązani będą pokryć zasądzone od Organizatora konkursu koszty zastępstwa procesowego i koszty sądowe oraz zapłacić zasądzone odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy

2) autorzy i uczestnicy nieodpłatnie przenoszą na Organizatora konkursu własność wszystkich prac nadesłanych na konkurs oraz udzielają mu nieodpłatnej licencji na korzystanie z praw autorskich, jakie do prac konkursowych przysługują, do celów ekspozycyjnych i oświatowych Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, w tym na korzystanie w następujących polach eksploatacji: utrwalania wizerunku utworu każdą możliwą techniką oraz publicznego odtwarzania wszystkimi środkami, w tym środkami przekazu danych na odległość, udostępnienia wystawiania, a także publicznego udostępniania, wprowadzania do pamięci komputera, przesyłania za pomocą sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu.

Postanowienia końcowe
1) organizator wykona fotografie nadesłanych zabawek oraz zastrzega sobie prawo do publikowania zdjęć prac oraz informacji o autorach w mediach, katalogu wystawy
i innych materiałach promocyjnych konkursu i Muzeum oraz na stronie internetowej instytucji

2) organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu po jego ogłoszeniu. Informacja o zmianie regulaminu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości w ten sam sposób, w jaki opublikowano regulamin

3) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z ważnych przyczyn oraz do zamknięcia konkursu bez wyłonienia laureatów i przyznania nagrody w danej kategorii

4) Odpowiedzi na pytania uczestników konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej organizatora.

Informacji na temat konkursu udzielają:

Anna Myśliwiec- komisarz konkursu, tel. 41 3444078 w. 162; 0696 422 123
a.mysliwiec@muzeumzabawek.eu

Agnieszka Kozłowska – Piasta, tel. 41 3444078 w.173
a.kozlowska@muzeumzabawek.eu

Regulamin konkursu Karta zgłoszenia Umowa licencyjna
doc regulamin_konkursu_2010 doc karta_zgloszenia_2010 doc umowa_licencyjna_2010

Patronat honorowy:

 Wojewoda Świętokrzyski

Prezydent Miasta Kielce

Patronat merytoryczny:

 modus_design

 Patronat medialny:

 logo_radio_kielce_2007

 logo-swiat_zabawek

logowyborcza

 Sponsorzy:

 eleo

 pilch

 Reklama:

 pgnig