„Wymiana więźby i pokrycia dachowego na budynku Muzeum Zabawek i Zabawy – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

„WYMIANA WIĘŹBY I POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY W KIELCACH, PRZY PLACU. WOLNOŚCI 2, NA DZIAŁCE NR 1184 WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO POD NR A.396 – ETAP I”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg na „Świadczenie usługi całodobowej ochrony mienia oraz świadczenie usługi kompleksowego sprzątania …”

Świadczenie usługi całodobowej ochrony mienia oraz świadczenie usługi kompleksowego sprzątania obiektu Muzeum Zabawek i Zabawy wraz z terenem przyległym oraz lokalu przy ul. Mickiewicza 1 w Kielcach
Numer ogłoszenia: 71643 – 2016; data zamieszczenia: 06.06.2016

Informacji o przetargu udziela

Piotr Reliszką

tel. 41 344 40 78

 

Oferty należy składać w budynku Muzeum Zabawek i Zabawy, 25-367 Kielce, Plac Wolności 2,

Sekretariat pokój 74.

Termin składania ofert upływa w dniu:

14.06.2016 r. godz. 1200

Otwarcie ofert nastąpi w budynku Muzeum Zabawek i Zabawy, 25-367 Kielce, Plac
Wolności 2,w dniu:

14.06.2016 r. godz. 1210

 

SIWZ – Ochrona i sprzątanie MZiZ 2016
Zał. Nr 1_Przedmiot zamówienia
Zał. Nr 2_Oferta
Zał. Nr 3_art. 22
Zał. Nr 4_art. 24
Zał. Nr 5_Wykaz usług
Zał. Nr 6_ Wzór umowy
Zał. Nr 7_Grupa Kapitałowa
Informacja nr 1_ dla Wykonawców
Informacja nr 2_dla Wykonawców
Informacja nr 3_dla Wykonawców

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Ogłoszenie wyników – Konkurs na CIASTECZKO EUROPEADY

Informujemy, że z uwagi na brak zgłoszeń, Konkurs na Ciastko Europeady nie został rozstrzygnięty.

Jednocześnie informujemy, że Kawiarnia Cztery Pory Roku (ul. Sienkiewicza 10/12a) przedstawiła Muzeum Zabawek i Zabawy propozycję uwzględnienia w Festiwalu Europeada, obecnego już
w sprzedaży Ciastka Kieleckiego. W związku z powyższym Muzeum prowadzi rozmowy na temat dalszej współpracy z ww. kawiarnią.

Przetarg ustny na sprzedaż dziecięcych strojów i akcesoriów karnawałowych

Muzeum Zabawek i Zabawy

25-367 Kielce, pl. Wolności 2

 

Ogłasza

 

sprzedaż środków trwałych Dziecięcych strojów i akcesoriów karnawałowych
w formie publicznego przetargu ustnego

 

Cena wywoławcza całego zestawu: 1968,- zł brutto

Kostiumy można oglądać w siedzibie Muzeum przy pl. Wolności 2 w Kielcach w dniu przetargu od godziny 8.00.

Przetarg odbędzie się dnia 3.02.2014 roku od godziny 11.00 w sali konferencyjnej.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne  prawne.

Postąpienie licytacji ustnej nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej i nie niższe niż 1,- zł.

Komisja przetargowa zastrzega sobie prawo pierwszeństwa sprzedaży zestawu strojów w całości. W przypadku braku chętnych zakupu całości – nastąpi sprzedaż jednostkowa strojów. Licytacją jednostkowa strojów odbędzie się od godziny 11.30 tego samego dnia, w tym samym miejscu. Licytacja będzie odbywała się po przez ogłoszeniu ceny minimalnej każdej sztuki lub kompletu.
W celu usprawnienia licytacji końcówki kwoty zaokrąglone będą do 1zł.

Z chwilą przybicia następuje sprzedaż na rzecz nabywcy.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu kwoty nabycia. Na żądanie osoby fizycznej – sprzedawca wystawia rachunek.

doc wykaz 24/01/2014,10:00w

pdf ogloszenie_-_stroje

Przetarg ustny na sprzedaż dziecięcych strojów i akcesoriów karnawałowych

Muzeum Zabawek i Zabawy

25-367 Kielce, pl. Wolności 2

Ogłasza

sprzedaż środków trwałych Dziecięcych strojów i akcesoriów karnawałowych
w formie publicznego przetargu ustnego

 

Cena wywoławcza całego zestawu: 1968,- zł brutto

Kostiumy można oglądać w siedzibie Muzeum przy pl. Wolności 2 w Kielcach w dniu przetargu od godziny 8.00.

Przetarg odbędzie się dnia 3.02.2014 roku od godziny 11.00 w sali konferencyjnej.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne  prawne.

Postąpienie licytacji ustnej nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej i nie niższe niż 1,- zł.

Komisja przetargowa zastrzega sobie prawo pierwszeństwa sprzedaży zestawu strojów w całości. W przypadku braku chętnych zakupu całości – nastąpi sprzedaż jednostkowa strojów. Licytacją jednostkowa strojów odbędzie się od godziny 11.30 tego samego dnia, w tym samym miejscu. Licytacja będzie odbywała się po przez ogłoszeniu ceny minimalnej każdej sztuki lub kompletu.
W celu usprawnienia licytacji końcówki kwoty zaokrąglone będą do 1zł.

Z chwilą przybicia następuje sprzedaż na rzecz nabywcy.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu kwoty nabycia. Na żądanie osoby fizycznej – sprzedawca wystawia rachunek.

doc wykaz 24/01/2014,10:00

pdf ogloszenie_-_stroje